VŘ dle metodiky OP

Nabízíme Vám komplexní zajištění výběrových řízení dle metodik OP PIK, OP Z, IROP a provedeme Vás celým procesem přípravy, zpracováním a vyhodnocením výběrového řízení se zajištěním následujících činností:

 • úvodní jednání a konzultace k výběrovému řízení, doporučení vhodného typu řízení,
 • návrh kvalifikačních předpokladů a vhodných hodnotících kritérií,
 • zpracování zadávací dokumentace a příloh,Economies pour projet immobilier
 • zajištění uveřejnění výběrového řízení na příslušném informačním systému,
 • zpracování odpovědí na dotazy účastníků k vyjasnění zadávací dokumentace v požadovaných lhůtách,
 • zajištění prohlídky místa plnění (pokud je relevantní),
 • zabezpečení příjmu nabídek a příprava podkladů pro jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise,
 • administrativní a procesní zajištění jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise,
 • zpracování příslušných protokolů, případných žádostí o doplnění nabídek, rozhodnutí a dalších povinných dokumentů,
 • zajištění uveřejnění výsledku výběrového řízení na příslušném informačním systému (pokud je vyžadováno),
 • poskytnutí součinnosti s vybraným dodavatelem při uzavírání smlouvy,
 • kompletace dokumentace výběrového řízení a následná archivace,
 • předání kompletní dokumentace klientovi.

 

Dále Vám společnost HERTIN Consulting s.r.o. nabízí kompletní správu profilu zadavatele, který je nedílnou součástí procesu výběrového řízení a také kompletní administraci výběrového řízení na portále MS2014+.

Součástí kompletní administrace výběrového řízení je také komunikace s poskytovatelem dotace, případně s Agenturou pro podnikání a inovace.