Úvod

HERTIN Consulting s.r.o. je poradenská instituce, která působí na celém území České republiky, zejména pak v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. Své služby nabízí zejména podnikatelským subjektům, obcím, školám a neziskovým organizacím. Hlavní oblastí společnosti je poradenství (Management Consulting) a zejména získání a využití dotací a podpor z fondů EU.

„Jsme partnerem těch, kteří chtějí být úspěšní.“

V rámci způsobu naší práce hledáme a navrhujeme taková řešení pro zákazníky, která směřují ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti na trhu. Naši odborní poradci důkladně identifikují Vaše potřeby a navrhnou možná řešení. Dbáme na vzdělávání našich zaměstnanců, aby nově získané informace mohli využít ve prospěch zákazníků.

Hlavní události

Videa

Tým


Další členové

Barbora Plochová
Tel: +420 603 190 144
E-mail: barbora.plochova@hertin.cz