Úvod

HERTIN Consulting s.r.o. je poradenská instituce, která působí na celém území České republiky, zejména pak v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. Své služby nabízí zejména podnikatelským subjektům, obcím, školám a neziskovým organizacím. Hlavní oblastí společnosti je poradenství (Management Consulting) a zejména získání a využití dotací a podpor z fondů EU.

„Jsme partnerem těch, kteří chtějí být úspěšní.“

V rámci způsobu naší práce hledáme a navrhujeme taková řešení pro zákazníky, která směřují ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti na trhu. Naši odborní poradci důkladně identifikují Vaše potřeby a navrhnou možná řešení. Dbáme na vzdělávání našich zaměstnanců, aby nově získané informace mohli využít ve prospěch zákazníků.

Hlavní události

VI. výzva malé TECHNOLOGIE

Od 11. prosince opět můžete podávat žádostí na nákup nových strojů, technologií, vybavení pro malé firmy s podnikatelskou historií 0 -... více

Videa

Tým


Další členové

Jiří Berger
Tel: +420 734 392 978
E-mail: jiri.berger@hertin.cz