Projekt „Vzdělávání HC“

U nás v HC jsou pro nás důležité tyto oblasti:

  • kvalita, rychlost i moderní možnosti využití IT při projektových činnostech,
  • kompetentní lidé při přípravě složitých projektů, či VŘ,
  • vzdělaný, vzájemně se podporující a prorůstový tým.

Proto jsme se rozhodli realizovat projekt na vzdělávání našich zaměstnanců v rámci výzvy č. 43, který je zaměřený na IT, měkké a jazykové dovednosti.

Projekt s názvem „Vzdělávání HC“ a s  reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004396 je z 85 % dotován prostřednictvím OPZ z EU.

logo-opz-barevne