Tým

bez-nazvuVytvořili jsme fungující, mladý a dynamický tým, kde každý člen má svou oblast specializace a zároveň na vše dohlíží garant týmu. Máme propracovaný systém sdílení informací mezi členy týmu, který nám umožňuje efektivně komunikovat, spolupracovat a v případě nutnosti zastoupit kteréhokoli člena týmu. Spolupracujeme s externími subjekty, jako jsou API – Agentura pro podporu podnikání a dalšími relevantními subjekty.

Systém práce na jednotlivých projektech je založen na systému zobrazenému na obrázku. Hlavní projektový manažer má na starosti projekt jako celek a řídí veškeré práce. Na něj dohlíží garant, který je zodpovědný za výsledky. Každý projektový manažer využívá expertních znalostí dalších členů týmu HC a také využívá služeb externích subjektů. Nejčastěji probíhají konzultace s poskytovatelem podpory.

projekt_hc