Etický kodex HC

business-1869266_1280

 1. Pracovník společnosti HERTIN Consulting se zavazuje dodržovat Etický kodex Národního registru poradců (Kodex).
 2. Pracovník společnosti HERTIN Consulting se dobrovolně zavazuje k sebekázni stojící nad požadavky uloženými zákonem.
 3. Pracovník společnosti HERTIN Consulting bude sloužit klientům poctivě, odborně a nestranně, za každé situace bude jednat a vystupovat profesionálně, bude upřednostňovat zájmy klienta před všemi ostatními.
 4. Pracovník společnosti HERTIN Consulting reálně promítne do očekávání klienta přínos a výsledky poskytovaných služeb.
 5. Pracovník společnosti HERTIN Consulting bude zacházet s neveřejnými informacemi jako s důvěrnými a nepovolaným osobám zabrání přístupu k nim. Zákonem chráněné či přísně důvěrné informace nevyužije k užitku vlastnímu, společnosti HERTIN Consulting nebo jiného klienta.
 6. Pracovník společnosti HERTIN Consulting se bude vyhýbat konfliktu zájmů či jeho vzniku a klienta informuje o veškerých okolnostech, které by mohly ovlivnit jeho úsudek a nestrannost.
 7. Pracovník společnosti HERTIN Consulting se zdrží toho, aby vyzval zaměstnance činného či nečinného klienta ke změně zaměstnání bez předchozí porady s jeho stávajícím zaměstnavatelem.
 8. Pracovník společnosti HERTIN Consulting přijme pouze takové úkoly, pro jejichž splnění má patřičnou odbornost.
 9. Pracovník společnosti HERTIN Consulting připraví ještě před přijetím jakéhokoli závazku základní data ke vzájemnému pochopení dohodnutých cílů, dohodne rozsah činností, pracovní plán a výši honoráře.
 10. Pracovník společnosti HERTIN Consulting navrhne zrušení poskytnutí odborné konzultace v případě, že by mohla být narušena její nestrannost a bezúhonnost.
 11. Pracovník společnosti HERTIN Consulting se s klientem předem dohodne na výši honoráře a výdajů nebo na způsobu jejich výpočtu. Honorář a výdaje se zavazuje účtovat, pokud jsou přiměřené, legitimní, odpovídají poskytnutým službám i přijaté zodpovědnosti a jsou v souladu s obchodní politikou HERTIN Consulting.
 12. Pracovník společnosti HERTIN Consulting klientům předem oznámí výši veškerých poplatků či provizí, které získají za vybavení, dodávky nebo služby.
 13. Pracovník společnosti HERTIN Consulting bude respektovat individuální a společná práva klientů a konzultujících kolegů a bez svolení nevyužije chráněné informace nebo metodologie.
 14. Pracovník společnosti HERTIN Consulting bude ve vztahu ke svým klientům, kolegům a veřejnosti reprezentovat svou profesi poctivě a maximálně profesionálně a vždy bude dbát na to, aby jeho činností nebylo poškozeno jméno Národního registru poradců a společnosti HERTIN Consulting.