Pro soukromou osobu

Nová Zelená Úsporám –  III. Výzva pro rodinné domy

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti 18stávajících rodinných domů na území celé ČR, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Dotaci také dostanete na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru.

Žádosti je možné podávat do 31. 12. 2021.
V případě Vašeho zájmu o bližší informace se na nás obraťte na info@hertin.cz nebo na telefonním čísle 596 111 487.

Kotlíková dotace pro MSK kraj II. výzva

Na co dostanete dotaci:
– zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
– nová otopná soustava
– rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
– projektová dokumentace

Výše podpory:
Tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 80 %, max. 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95 000 Kč
Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (samočinná dodávka paliva) – 75 %, max. 75 000 Kč

Bonusy:
Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 40 000 Kč

Příjem žádostí pro občany: nejpozději do 31. 10. 2017

 

Pro více informací mě kontaktujte:
Jiří Berger
mobile: +420 734 392 978
e-mail: jiri.berger@hertin.cz