Pro podnikatele

6

 

V aktuálním dotačním období 2014-2020 se nabízí široká škála možností získání dotačních prostředků.  Dotace do podnikatelského sektoru mají za cíl podpořit zejména rozvoj podnikání, konkurenceschopnost českých firem a v neposlední řadě také spolupráci se zahraničními firmami. Podnikatelé mohou čerpat především z národních operačních programů.

 

Kdo může žádat?
Dotace na podporu podnikání mohou čerpat firmy všech velikostí, řadí se mezi ně samozřejmě i fyzické osoby s IČ. Smyslem je prioritně podpořit malé (do 50 zaměstnanců) a střední firmy (do 150 zaměstnanců), kde je i nejvyšší procentní míra dotace.
Nejčastěji podporovanou oblastí podnikání je výrobní sektor, nicméně konkrétní podmínky podporované podnikatelské činnosti tzv. CZ-NACE, jsou vždy specifikovány v jednotlivých výzvách.

Oblasti podpory

  • Úspory energie: podporovány jsou tepelně-technická opatření, která povedou k úspoře energie na bez-nazvuVašem podnikatelském objektu – kancelářská budova, výrobní hala atd.
  • Nákup strojů/technologií: podporovány jsou nákupy nových strojů, zařízení a technologií.
  • Pro zemědělce/potravináře/dřevozpracující provozovny: je možné podpořit nové postupy ve výrobě, nákupy technologií.
  • IT firmy: zahrnují jednak dotace na software, ale také nákup vybavení a mzdy a školení IT pracovníků.
  • Výzkum a vývoj: prioritou je podpořit firmy, které se rozhodnou inovovat své produkty a služby.
  • Ekologie a energetika: je možné realizovat nakup elektromobilu pro firemní účely.
  • Mezinárodní veletrhy a výstavy: podpora se vztahuje na veškeré činnosti spojené se samotným stánkem (grafický návrh, vybavení mobiliářem, pronájem výstavní plochy, doprava, propagační materiály pro účel veletrhů).
  • Vzdělávání: kromě samotného školení jsou financovány i mzdy pracovníků.

 

Oblasti dotčních podpor jsou v obecném rámci známy již na začátku dotačního období. Aby však mohl žadatel o dotaci žádat, musí stihnout tzv. dotační výzvu, která se může objevit 2x až 9x v průběhu programového období 2014 – 2020. Na aktuálně otevřené výzvy se můžete podívat zde.

Pro více informací mě kontaktujte:
Jiří Berger
mobile: +420 734 392 978
e-mail: jiri.berger@hertin.cz