Cesta k dotaci

I když metodická východiska poskytovatele dotace naznačují, že by si žadatele měli být schopni podat žádosti sami, administrativní zátěž podání takové žádosti je velká, zejména pro malé a střední firmy. Proto nabízíme expertní poradenské a konzultační služby žadatelům. Máme mnohaleté zkušenosti s přípravou a podáváním žádostí v dotačních systémech poskytovatelů (eACCOUNT, BENEFIT, BENEFILL, ISKP14+ aj.), zpracování povinných i dobrovolných příloh, kam patří například studie proveditelnosti či podnikatelský záměr s potřebnými rozsahy dokumentů kolem 30 – 60 stran. To vše pro Vás zpracujeme a podáme. 1-analyza-dotacnich-moznostiidentifikace-potreb-klienta-zvoleni-vhodneho-dotacniho-titulu-sestaveni-zakladnich-parametru-projektu-1