Realizace a udržitelnost projektu

Podáním plné žádosti o dotaci vše nekončí, ba naopak, začíná nám plná administrace celého projektu – samozřejmě, že i zde nabízíme full servis za naše klienty – komplexní řízení celého projektu.

V rámci realizace projektů za žadatele řešíme všechny administrativní úkony s realizací spjaté tak, aby nebyl náš klient postihnut žádnou sankcí.

Fáze realizace projektu:

  • reflektujeme vývoj skutečného projektu oproti plánovanému – upravujeme reálný projekt tak, abyfotolia_30506200_subscription_do-2mb byl průchodný a nebyl ohrožena schválená částka dotace, do systému zapracováváme potřebné změny, vyjednáváme s poskytovatelem dotace za naše klienty,
  • kontrolujeme žádosti v systému, v případě potřeb aktivně řešíme dotazy ze strany poskytovatele dotace ve prospěch žadatele,
  • dohlížíme na plnění všech povinností příjemce dotace,
  • příprava a realizace Výběrových řízení – kompletní administrace od A do Z, právní dohled, dohled nad uzavřením všech dokumentů včetně správného zaúčtování,
  • příprava a zpracování Žádostí o platbu za všechny etapy, včetně Závěrečných/Zpráv o realizaci včetně veškerých změn a úprav,
  • příprava a zpracování Informací o pokroku – veškerá administrace,
  • ukončení realizace projektu,
  • komplexní archivace ve fyzické a digitální podobě.

Fáze udržitelnosti projektu:

  • dohled nad podáváním Zpráv o Udržitelnosti za každý relevantní rok – vypracování, kontrola, hlídání termínů,
  • příprava a osobní účast na všech kontrolách v projektech – naše klienty podporujeme i v době monitoringu projektu a jsme jim opěrným pilířem při všech kontrolách.

Hlavním cílem je spokojenost našich klientů – proto za Váš zpracováváme všechny „možné“ i „nemožné“ změny tak, byl zaručen hladký průběh čerpání dotace v návaznosti na aktuální potřeby žadatele.