Výzva Podnikové vzdělávání zaměstnanců OTEVŘENA!

Od 15. března 2019 je otevřena Výzva Podnikové vzdělávání zaměstnanců, která je zaměřena na vzdělávací projekty ve firmách. Díky tomuto programu lze vzdělávat a rozvíjet zaměstnance firmy bez velké finanční zátěže s dotační podporou až ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů!

Základní info o výzvě:

 • příjem žádostí: 15.3. – 15.5.2019,
 • realizace projektu: 1.10.2019 – 30.6.2022,
 • maximální délka projektu: 24 měsíců,
 • dotační podpora až ve výši 85% způsobilých výdajů,
 • vlastní financování ve výši 15%,
 • výše dotace: 0,5 – 10 mil. Kč,
 • možnost otevřených i uzavřených kurzů.

Oblasti vzdělávání:

 • obecné IT,
 • měkké a manažerské dovednosti,
 • jazykové vzdělávání,
 • specializované IT,
 • účetní, ekonomické a právní kurzy,
 • technické a jiné odborné vzdělávání,
 • interní lektor (výdaje max 20 % způsobilých výdajů).

Maximální kapacita jednoho kurzu je 12 účastníků.

Podmínky pro úspěšnost v projektu:

 • minimální podpora na jednoho účastníka je v rozsahu 40 hodin,
 • minimální povinná účast je 70 % pro získání osvědčení a proplacení způsobilých výdajů,
 • jeden účastník se může účastnit maximálně 10 kurzů,
 • zaměstnanec není zaměstnán na DPP.

Více informací k výzvě