III. výzva NEMOVITOSTI

Vyhlášení výzvy: 22. 6. 2018

Příjem žádostí: od 22. 10. 2018 do 22. 5. 2019

Alokace: 1,4 miliardy Kč

Oprávnění žadatelé: malé a střední podniky