Vyjádření k situaci v programu OP PIK

Informujeme Vás o zprávách, které se dne 10.4.2018 objevily v médiích, kdy Evropská komise pozastavila České republice Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Tuto informaci jsme včera i dnes prověřovali a proplácení prostředků bude bez problému probíhat ze státního rozpočtu. Dle informace z API se pozastavení nijak nedotkne proplácení dotací na účty žadatelů, které probíhá standardním způsobem. Pozastavení operačního programu znamená pozastavení certifikace prostředků z rozpočtu EU do státního rozpočtu.
Oficální vyjádření ze strany poskytovatele dotace naleznete zde