IV. Výzva ÚSPORY ENERGIE

Výrazně lepší podmínky, navýšení alokace na 6 miliard Kč. Dostupné pro podniky všech velikostí!

Vyhlášení výzvy 29. 6. 2018

Předpoklad výše dotace: 45 % malý podnik; 35 % střední podnik; 25 % velký podnik

Co je možné realizovat:

  • zateplení obvodového pláště, výměnu oken,
  • změny systému vytápění,
  • rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách,Economies pour projet immobilier
  • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED),
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
  • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
  • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.