Období vyhlášených výzev u MPO je tady!

Agentura pro podnikání a inovace (API), která je pověřena administrací dotačního programu OP PIK, hlásí otevírání nových výzev! Lze tak žádat v řadě programů – od výzev v oblasti nových produktů (Inovace, Aplikace, Potenciál), přes úpravu nevyhovujících nemovitostí (NEMOVITOSTI, Úspora energie) až po dotační programy v oblasti energetiky, školicích místností, či provoz datových center a sdílených služeb.