Fotovoltaika s/bez akumulace pro vlastní spotřebu podniku

Využijte slunečního záření pro vlastní výrobu elektrické energie, kterou následně sami spotřebujete.

Příjem žádostí od 2. 1. 2018 do 30. 4. 2018

Výhody:

+ vysoká míra dotace ve výši 80 %/ malý podnik, 70 % střední podnik, 60 % velký podnik

+ vysoká míra návratnosti mezi 2 – 5 lety

+ automatický systém s životností minimálně 20 let

+ instalací systému si snížíte platbu ze rezervovaný příkon ze sítě

jfldsjflkjlfajlfjdklsfjdsfjlasjfolaů

Více informací se dozvíte zde