Dotace na výstavy a veletrhy

V průběhu března až května 2019 bude možné žádat o dotace na marketingové náklady spojené s aktivní účastí na zahraničních výstavách. Doprava exponátů, náklady spojené s výrobou stánku, režijními náklady veletrhu, tisk propagačních letáků, to vše lze „hradit“ v 50% výši z dotace.