Dotace na modernizaci či výstavbu hřišť a tělocvičen

Oprávněný žadatel: obec

Příjem žádostí: od 19. června do 18. srpna 2017

Výše dotace: 70 % z uznatelných nákladů

Maximální výše dotace 5 mil. Kč, minimální výše dotace 500 tis. Kč

Školním hřištěm či tělocvičnou je brána stavba (zařízení), jež je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na stavbu využít. Tyto stavby mohou byt využívány také pro další sportovní a společenské aktivity. Dotace není udělována na vybavení těchto zařízení.